Aleksitimija ir atsiribojimas neepilepsinėse psichogeninėse krizėse - 2013 m. Asyžius

Tyrimas patikrina, ar: 1) atsiribojimas yra PNES raidos veiksnys; 2) aleksitimija tarpininkauja atsiribojimo padariniams.