Nebegalite sakyti „jis stipresnis už mane“, dabar galite valdyti agresiją. (2)

Kai kurie mūsų kūno veiksniai, tokie kaip hormonai, gliukozė ir net genai, parodo, kaip mes galime bandyti suvaldyti agresiją ir impulsyvumą