Vyrų ir moterų asmenybės skirtumai. Naujas jų matavimo būdas.

Turino universiteto tyrėjų teigimu, atsižvelgiant į kontrastą tarp prognozių, gautų iš evoliucijos teorijos, ir tų, kurios grindžiamos lyčių panašumų hipoteze, reikia tikslių empirinių įvertinimų. Asmeninių lyčių skirtumų kiekybinio įvertinimo užduotis susiduria su daugeliu svarbių metodologinių iššūkių, ir, pasak aptariamo tyrimo autorių, visi iki šiol atlikti tyrimai skirtingais laipsniais kenčia nuo ribotumų, kurie galiausiai lemia sistemingą neįvertintą asmenybės kai kurių matmenų poveikis

Bičių karalienės seksizmas. Moterys, kurios įamžina lyčių stereotipus.

Bičių motinėlė nurodo galingoje padėtyje esančią moterį, kuri save apibrėžia vyriškomis savybėmis ir atleidžia kuklias užduotis iš savo pavaldinių.

Streso poveikis vyrams: socialus elgesys

Nauji tyrimai užginčija teorinę „kovos ar bėgimo“ paradigmą ir palaiko prosocialinį „tendencijų ir draugystės“ atsaką.

Tykymas: moterys yra smurtingiausios

Tykymas: moterys mažiau slopina tęsti smurto veiksmus, įsitikinusios, kad toks elgesys yra ne toks rimtas.