Internetinis magistras specifinių mokymosi sutrikimų srityje

SLD: Disleksija, disgrafija, diskalkulija ir disortografija: problemos, su kuriomis gali susidurti mokykliniai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai.